Avarinė tarnyba
Tel. 04 - „TEO LT“ tinkle (nemokamai)
Tel. 1804 - „Bitės“ tinkle (nemokamai)
Iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus):
Vilniaus regione (8 5) 236 0407
Kauno regione (8 37) 40 1204
Klaipėdos regione (8 46) 48 4504
Šiaulių regione (8 41) 59 1172
Panevėžio regione (8 45) 50 0904
šrifto dydis A+ A-
Gerb. AB „Lietuvos dujos“ klientai,
  
Informuojame, kad nuo 2014 m. sausio 16 d. Šakių miesto buitinius vartotojus gamtinių dujų tiekimo klausimais aptarnauja AB „Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Kauno skyrius adresu Chemijos g. 4, Kaunas.
 
Klientų aptarnavimo tel. pasiteirauti 1894 arba el. paštas info@lietuvosdujos.lt.
 
AB „Lietuvos dujos“ interneto svetainėje www.dujos.lt rasite aktualius pranešimus ir kitą informaciją apie savo mokėjimus už suvartotas gamtines dujas skyriuje Mano dujų apskaita > Privatiems vartotojams.
 
 
 
 
Pranešimas spaudai
2014 m. vasario 28 d. Neaudituoti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. rezultatai
Įgyvendinant ES 3-iojo Energetikos paketo nuostatas bei vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. liepos 31 d. perdavė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklą. Todėl 2013 m. finansinėse ataskaitose atskleisti ir nutrauktos gamtinių dujų perdavimo veiklos duomenys.
 
 AB „Lietuvos dujos“ tęsiamos veiklos neaudituotos pardavimo pajamos 2013 m., palyginti su 2012 m., sumažėjo 10% ir sudarė 1 532,6 mln. Lt (2012 m. – 1 703,1 mln. Lt). Pajamų sumažėjimą nulėmė mažesni parduotų ir paskirstytų dujų kiekiai bei mažesnė dujų pardavimo kaina nebuitiniams vartotojams.
 
Pranešimas spaudai
2014 m. sausio 30 d. Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo
2014 m. sausio 30 d. įvykusiame AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kurį iniciavo Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, priimtas sprendimas – inicijuoti arbitražo procesą prieš gamtinių dujų tiekėją OAO „Gazprom“ siekiant sumažinti pernelyg aukštas tiekiamų dujų kainas, nes Bendrovei, užimančiai 35-40 proc. Lietuvos gamtinių dujų rinkos, iki šiol nepavyko pasiekti susitarimo dėl palankesnių gamtinių dujų tiekimo sąlygų derybų keliu.
 
 
Pranešimas spaudai
2013 m. lapkričio 28 d. AB „Lietuvos dujos“ neaudituoti 2013 m. devynių mėnesių rezultatai
Vadovaujantis 2013 m. birželio 11 d. neeilinio AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintomis AB „Lietuvos dujos” atskyrimo sąlygomis, AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. liepos 31 d. perdavė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklą. Todėl 2013 m. devynių mėnesių finansinėse ataskaitose atskleisti ir nutrauktos gamtinių dujų perdavimo veiklos duomenys.
  
AB „Lietuvos dujos“ tęsiamos veiklos neaudituotos pardavimo pajamos per 2013 m. devynis mėnesius, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 9% ir sudarė 1105,5 mln. Lt, per 2012 m. devynis mėnesius atitinkamai – 1217,1 mln. Lt. Pajamų sumažėjimą nulėmė mažesni parduotų ir skirstytų dujų kiekiai bei mažesnė dujų pardavimo kaina nebuitiniams vartotojams.
 
Pranešimas spaudai
2013 m. lapkričio 28 d. 2013 m. lapkričio 28 d. Komisija vienašališku sprendimu nustatė gamtinių dujų tarifus AB „Lietuvos dujos“ buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2014 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus. Vykdydama įstatymo nuostatas ir įvertinusi importuojamų gamtinių dujų kainų pokyčius 2013 metais, taip pat į tarifą buitiniams vartotojams įskaičiuotų ir faktinių importuojamų dujų kainų skirtumus ir jų įtaką 2014 m. I pusmečio gamtinių dujų tarifams, AB „Lietuvos dujos“ valdyba 2013 m. lapkričio 22 d. priėmė sprendimą dėl gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, galiosiančių nuo 2014 m. sausio 1 d. Skaičiuojant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams 2014 m. I pusmečiui, į tarifus buvo įtrauktas gamtinių dujų importo kainų skirtumo kompensavimas už visus 2013 m. (10 mėnesių faktiniai duomenys bei 2 mėnesių prognozė).